081 755 0982
BKKMOLD@GMAIL.COM
Office Hour
MON-SAT 8:30AM - 5:00PM

Tag

โมลลด์พลาสติก
สกรูมีความสำคัญอย่างไรกับการฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติกขึ้นรูปเป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน หากต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกก็จำเป็นต้องมีเครื่องฉีดพลาสติกเป็นเครื่องมือหลักในการผลิต ซึ่งจุดเริ่มต้นของวงการฉีดพลาสติกเกิดขึ้นเมื่อ 130 ปีก่อน เครื่องฉีดพลาสติกถูกสร้างขึ้นมาในศตวรรษที่ 18 โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันนามว่า จอห์น เวสลีย์ ไฮแอทแ(John Wesley Hytt) เขาค้นพบปฏิกิริยาทางเคมีของเซลลูลอยด์ (Celluloid) จากวัสดุทางธรรมชาติที่สามารถหลอมละลายและเย็นตัวได้อย่างรวดเร็ว มีความคงทน แข็งแรง นับว่าเป็นพลาสติกกึ่งสังเคราะห์ชนิดแรกของโลก จากนั้นเขาก็หาวิธีหลอมพลาสติกขึ้นรูปเพื่อใช้ในการทำลูกบิลเลียดแทนการใช้งาช้าง จนในที่สุดก็สร้างเครื่องฉีดพลาดสติกขึ้น และจดสิทธิบัตรเครื่องมือการฉีดพลาสติกเป็นของตัวเอง ปัจจุบันเครื่องฉีดพลาสติกถูกพัฒนาออกมาหลากหลายแบบ โดยส่วนใหญ่เครื่องฉีดพลาสติกจะแตกต่างกันเฉพาะรูปแบบ วัสดุที่ใช้ ระบบส่งกำลัง แต่จุดมุ่งหมายในการนำมาใช้นั้นคล้ายคลึงกันมาก เครื่องฉีดพลาสติกมี 3 ส่วนประกอบหลัก คือกระบอกฉีดแม่พิมพ์ที่ยึดติดกับถังใส่เม็ดพลาสติก แม่พิมพ์ และตัวยึดแม่พิมพ์ กระบวนการฉีดพลาสติกมีความสลับซับซ้อนในการผลิตอยู่มาก ต้องอาศัยความชำนาญในการผลิต เม็ดพลาสติกซึ่งมีขนาดเล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่กี่มิลลิเมตร มันสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้มากถึง 15 %  เม็ดพลาสติกเล็ก ๆ จำนวนมากถูกป้อนเข้าสู่กระบอกฉีดพลาสติก เมื่อก่อนเครื่องฉีดพลาสติกในศตวรรษที่ 20 ใช้ความร้อนจากบาร์เรลภายนอกกระบอกฉีดในการหลอมละลายเม็ดพลาสติก แต่เนื่องจากพลาสติกนำความร้อนได้ไม่ดีนัก ทำให้ในกระบอกฉีดมีอุณหภูมิไม่สม่ำเสมอ ตรงกลางภายในกระบอกฉีดเย็นเกินไป ทำให้เม็ดพลาสติกไม่ละลายอย่างสมบูรณ์ หรือหากเพิ่มอุณหภูมิเพื่อให้เม็ดพลาสติกตรงกลางหลอมละลาย บริเวณรอบนอกก็จะร้อนเกินไปและส่งผลให้พลาสติกเสื่อมสภาพ การใส่สกรูเข้าไปที่แกนกลางของกระบอกฉีดช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยสกรูมีความยาวสั้นกว่ากระบอกเล็กน้อย มีลักษณะเป็นเกลียวหยาบ...
Continue Reading