081 755 0982
BKKMOLD@GMAIL.COM
Office Hour
MON-SAT 8:30AM - 5:00PM

Tag

เครื่องฉีดพลาสติก
รู้จักเครื่องฉีดพลาสติกในอุตสาหรรมการฉีดพลาสติกกันเถอะ เครื่องฉีดพลาสติกถูกพัฒนาจากสมัยก่อนให้มีทั้งขนาดเล็กเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมรมการฉีดพลาสติกขนาดเล็ก ไปจนถึงเครื่องฉีดพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติกขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 50, 100, 200, 400 ตัน จนถึงขนาด 2,000 ตัน เครื่องฉีดพลาสติกจะถูกดัดแปลงให้เหมาะกับ เม็ดพลาสติกชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งชนิดเม็ดและผง ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องฉีด สำหรับชนิดพลาสติกที่นิยมใช้กันคือเทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเซตติ้ง หรืออีลาสโตเมอร์ เนื่องจากมีคุณสมบัติเมื่อถูกความร้อนจะอ่อนตัวและเหลว สามารถนำไปแปรรูปได้หลายครั้ง หรือหลังแปรรูปแล้วสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ตามท้องตลาด มีทั้งเป็นสีธรรมชาติของพลาสติกเองและแบบผสมสี ส่วนประเภทของเครื่องฉีดพลาสติกโดยทั่วไป สามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างของเครื่องได้ 2 ประเภทดังนี้ 1. เครื่องฉีดแนวนอน (Horizontal Injection Machine) 2. เครื่องฉีดแนวตั้ง (Vertical Injection Machine) และสามารถแบ่งหน่วยการทำงานหลัก ๆ ของเครื่องฉีดพลาสติกได้ดังต่อไปนี้ 1. Injection unit หรือหน่วยการฉีดพลาสติก ทำงานเกี่ยวกับการฉีดพลาสติกทั้งหมด 2. Clamping unit หรือหน่วยเปิด – ปิดแม่พิมพ์ มีหน้าที่ในการติดตั้งและทำงานเกี่ยวกับการเปิด-ปิดแม่พิมพ์ 3. Control...
Continue Reading
เครื่องฉีดพลาสติกแบ่งตามลักษณะทิศทางการฉีดได้กี่แบบ ปัจจุบันการฉีดพลาสติกเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีบริษัทที่ผลิตเครื่องฉีด (Injection Moulding Machine) ออกมาจำนวนมาก หลากหลายแบบ ซึ่งไม่สามารถนำเอาแต่ละแบบมาแสดงในที่นี้ได้ทั้งหมด ตามหลักการฉีดพลาสติกเครื่องฉีดพลาสติกทั้งหลายที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้นจะแตกต่างกันเฉพาะรูปแบบ วัสดุที่ใช้ ระบบส่งกำลัง ส่วนจุดมุ่งหมายในการนำมาใช้งานนั้นจะคล้ายคลึงกันมาก หากจะแบ่งเครื่องฉีดพลาสติกตามลักษณะของทิศทางการฉีดก็สามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ คือ แบบ A เป็นเครื่องฉีดพลาสติกแบบทำงานตามแนวนอนการฉีดพลาสติกไหลเข้าแม่พิมพ์เป็นเส้นตรงตามแนวนอน ตั้งฉากกับระนาบของแม่พิมพ์ โดยชุดฉีดและหน่วยเปิด – ปิดแม่พิมพ์ อยู่ในทิศทางเดียวกัน และเครื่องฉีดพลาสติกแบบ A จะเป็นแบบที่นิยมใช้ในการฉีดพลาสติกมากที่สุด แบบ B เป็นเครื่องฉีดพลาสติกแบบหัวฉีดอยู่ในแนวตั้ง ทว่าเม็ดพลาสติกไหลเข้าแม่พิมพ์ในแนวนอน โดยเม็ดพลาสติกเหลวที่ออกจากกระบอกสูบในแนวดิ่งจะเปลี่ยนทิศทางไป 90องศา ทำให้อยู่ในแนวนอนและไหลเข้าแม่พิมพ์ในแนวตั้งฉากกับระนาบของแม่พิมพ์เช่นเดียวกับการฉีดพลาสติกแบบ A ส่วนการฉีดพลาสติกแบบ B นั้นเป็นการออกแบบพิเศษในกรณีที่การทำงานในสภาพปกติเป็นไปได้ยาก ไม่สะดวกหรือเหมาะกับโรงงานที่มีพื้นที่จำกัด แบบ C เป็นเครื่องฉีดพลาสติกแบบทำงานในแนวดิ่ง โดยเม็ดพลาสติกที่ถูกหลอมเหลวจะถูกฉีดลงแม่พิมพ์ในแนวดิ่งเข้าสู่แม่พิมพ์ในแนวตั้งฉากกับระนาบชุดเปิด–ปิดที่ยึดติดกับแม่พิมพ์ แบบ D เป็นเครื่องฉีดพลาสติกแบบหัวฉีดอยู่ในแนวดิ่ง เม็ดพลาสติกไหลเข้าแม่พิมพ์ในแนวตั้งฉากกับทิศทางเปิด–ปิดแม่พิมพ์หรืออยู่ในแนวเดียวกับระนาบของแม่พิมพ์ เครื่องฉีดแนวดิ่งแบบ C และ D โดยปกติจะออกแบบไว้สำหรับการฉีดพลาสติกหุ้มชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ เช่นด้ามมีด ด้ามไขควง...
Continue Reading
โครงสร้างและการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติกคือกระบวนการหนึ่งในการขึ้นรูปชิ้นงานผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก โดยอาศัยกรรมวิธีการเติมเม็ดพลาสติกขนาดไม่กี่มิลลิเมตรเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก ก่อนการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์ต้องละลายเม็ดพลาสติกให้เหลวหลอมรวมกันโดยสมบูรณ์เสียก่อนโดยนำเม็ดพลาสติกผ่านความร้อนทำให้เม็ดพลาสติกอ่อนตัวลงและกลายเป็นของเหลวในที่สุด จากนั้น จึงทำการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์โดยใช้เครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งสามารถทำการฉีดพลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่คำนวนไว้ หลังจากนั้นเครื่องฉีดพลาสติกจะทำการปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ จากนั้นการทำงานก็จะทำวนซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ต้น ซึ่งชิ้นงานที่ได้จากแม่พิมพ์ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งโต๊ะพลาสติก เก้าอี้ หลอดดูดน้ำ แก้วพลาสติก หรือรถของเล่นคันโปรดของลูกคุณ ล้วนมาจากกระบวนการฉีดพลาสติกทั้งนั้น ทั้งนี้การฉีดพลาสติกจำเป็นต้องใช้เครื่องฉีดพลาสติกซึ่งมีโครงสร้างการทำงานที่ซับซ้อน ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ชุดกระบอกฉีด (Injection Unit) ชุดปิด–เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit) ตัวฐานเครื่องฉีดพลาสติก (Base Unit)         ชุดกระบอกฉีด (Injection Unit)           ขั้นตอนแรกในการฉีดพลาสติกคือการเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในชุดกระบอกฉีก ซึ่งกระบวนการทำงานของชุดกระบอกฉีดเริ่มตั้งแต่เม็ดพลาสติกที่อยู่ในกรวยเติมจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อสกรูเริ่มหมุน เกลียวสกรูจะทำหน้าที่พาเม็ดพลาสติกไปที่หัวกระบอกสูบ ระหว่างทางเม็ดพลาสติกก็จะค่อย ๆ หลอมละลายในกระบอกสูบด้วยความร้อนจากฮีทเตอร์ (Heater) สกรูจะช่วยตัดเม็ดพลาสติกที่อ่อนตัวลงและคลุกเคล้าเม็ดพลาสติกที่ละลายแล้วให้เป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมกับผลักดันให้พลาสติกพุ่งออกจากหัวฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์         ชุดปิด – เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit)          ...
Continue Reading