081 755 0982
BKKMOLD@GMAIL.COM
Office Hour
MON-SAT 8:30AM - 5:00PM

Tag

อุตสาหกรรมฉีดพลาสติก
ความสำคัญของอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกกับชีวิตประจำวัน ทุกวันนี้พลาสติกเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเราอย่างปฏิเสธไม่ได้ แม้จะมีการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกหรือการนำขวดน้ำมาเองก็ตามแต่เราก็ยังไม่สามารถงดใช้พลาสติกอย่างถาวรได้ในตอนนี้ ข่าวสารด้านผลกระทบทางธรรมชาติส่งผลให้ผู้คนมองพลาสติกในแง่ร้ายมากกว่าข้อดีของมัน ซึ่งหากลองพิจารณาดูให้ดีต้นกำหนดของพลาสติกก็มาจากการแก้ปัญหาวัสดุเพื่อใช้ทำลูกบิลเลียดทดแทนการใช้งาช้างซึ่งเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สูญเสียแล้วหมดไปนั้นเองหลังจากนั้นได้มีการนำพลาสติกมาประดิษฐ์ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความคงทนน้ำหนักเบาและราคาถูก ทำให้พลาสติกเริ่มเข้ามามีความสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์มาขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติกสร้างอาชีพรับฉีดพลาสติกไปจนถึงมีโรงงานฉีดพลาสติกเกิดขึ้นจำนวนมากทำให้วงการพลาสติกเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 หากแต่คนส่วนมากคุ้นเคยกับถุงพลาสติกที่ใส่สินค้าผักผลไม้อาหารร้อนและเย็นตลอดจนพลาสติกห่อสิ่งของต่าง ๆ มากกว่าแต่นอกจากถุงพลาสติกแล้วยังมีเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่นขันกะละมังแปรงขวดน้ำถังน้ำโต๊ะเก้าอี้ของเล่นเด็กซึ่งล้วนผลิตขึ้นมาจากการฉีดพลาสติกทั้งนั้นโดยพลาสติกเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบทางธรรมชาติเช่นน้ำมันปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติถ่านหินน้ำมันและเส้นใยจากพืช ทำให้พลาสติกมีหลายชนิดแตกต่างกันไปตามสิ่งที่นำมาผลิตและกรรมวิธีในการผลิต เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการฉีดพลาสติกขึ้นรูปนั้นเองพลาสติกบางชนิดมีความแข็งมากเป็นพิเศษบางชนิดมีความอ่อนนิ่มบางชนิดก็มีลักษณะเป็นของเหลวข้นหนืดคุณสมบัติของพลาสติกที่มีความแข็งน้อยจะยืดหยุ่นได้มากบางชนิดสามารถยืดออกได้มากกว่า10เท่าและสามารถหดกลับได้ดังเดิม ทั้งนี้พลาสติกบริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้ผ่านการเจือหรือผสมวัสดุอื่นใดเรียกว่า เรซินส่วนใหญ่มักพบเรซินที่มีลักษณะสีโปร่งใสไม่มีสีหรือมีสีขาวขุ่นหรือสีเหลืองอ่อนพลาสติกเรซินบางชนิดทึบแสงอาจนำมาผลิตเป็นเม็ดผงหรือของเหลวเมื่อก่อนเราต้องนำเข้าเรซินจากต่างประเทศแต่ปัจจุบันเราสามารถผลิตเรซินบางชนิดได้เองแล้ว สำหรับอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติกเช่นเครื่องมือเครื่องใช้หรือสิ่งของต่าง ๆ จากงานฉีดพลาสติกไม่นิยมนำเรซินบริสุทธิ์มาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์โดยตรงแต่จะใช้ผสมวัสดุและสารเคมีบางอย่างลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์เช่นเติมให้พลาสติกนิ่มเพิ่มความทนทานต่อความร้อนเพิ่มความต้านทานการสึกหรอหรือเติมสารบางอย่างให้พลาสติกมีความเสถียรนอกจากนี้ก็มีการเติมวัสดุเพื่อเพิ่มปริมาณพลาสติกให้ต้นทุนต่ำลงซึ่งพลาสติกที่พบเห็นในงานฉีดพลาสติกมีหลายชนิดได้แก่ พอลิเอทิลีน (Polyethylene: PE) ลักษณะโดยทั่วไปมีสีขาวขุ่นโปร่งแสงมีความลื่นมันในตัวให้ความรู้สึกลื่นยืดหยุ่นตัวได้ดีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่ติดแม่พิมพ์มีความเหนียวใส่สีผสมได้ง่ายมีความหนาแน่นต่ำจึงลอยน้ำได้ทว่าทนต่อความร้อนได้ไม่สูงนักแต่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีเป็นฉนวนความร้อนและฉนวนไฟฟ้าตัวอย่างงานฉีดพลาสติกที่ทำด้วยพอลิเอทิลีนได้แก่ขวดใส่น้ำหรือขวดใส่สารเคมีลังหรือกล่องบรรจุสินค้าภาชนะต่าง ๆ จานชามพลาสติกเครื่องเล่นของเด็กถุงเย็นโต๊ะเก้าอี้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ฉนวนไฟฟ้าถุงใส่ของเป็นต้น พอลิโพรไพลีน (Polypropylene: PP) มีลักษณะสีขาวขุ่นทึบมีความสว่างกว่าพอลิเอทิลีนความหนาแน่นประมาณช่วง0.890 – 0.905 จึงสามารถลอยน้ำได้เช่นเดียวกับพอลิเอทิลีนงานฉีดพลาสติกที่ใช้พอลิโพรไพลีนได้แก่กล่องเครื่องมือกล่องหรือตลับเครื่องสำอางปกแฟ้มเอกสารกระเป๋าเครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นต้น พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride: PVC) ส่วนมากมีลักษณะขุ่นทึบแต่สามารถผลิตงานออกมาได้ทุกสีตามต้องการเป็นฉนวนไฟฟ้าอย่างดีพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์มีสารที่ทำให้ไฟดับจึงเป็นพลาสติกที่ไม่ติดไฟแต่ถ้าเผาในอุณหภูมิที่สูงกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียสจะเกิดก๊าซกรด(กรดเกลือ) พลาสติกพีวีซีมีลักษณะทั้งที่เป็นของแข็งคงรูปและอ่อนนุ่มเหนียวตัวอย่างงานฉีดพลาสติกขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้แก่กระเป๋าถือกระเป๋าเดินทางหนังเทียมที่ใช้บุโซฟารองเท้าท่อน้ำอ่างน้ำประตูหน้าต่างเป็นต้น พอลิไวนิลแอซีเตต(Polyvinyl acetate: PVA) มีโครงสร้างภายในเป็นแขนงหนาแน่นเป็นโมเลกุลแบบอะแทกติกไม่มีความเป็นผลึกจึงมีลักษณะอ่อนนิ่มมากจนเป็นของเหลวข้นหนืดสีขุ่นขาวเมื่อแห้งจะเป็นสีใส เนื่องจากความอ่อนนิ่มทำให้ไม่สามารถหล่อขึ้นรูปด้วยวิธีฉีดพลาสติกใด ๆ ได้จึงใช้ทำเป็นกาวสำหรับติดไม้กระดาษผ้าและหนังเทียมมักเรียกกาวชนิดนี้ว่ากาวลาเท็กซ์และยังใช้เป็นสารเหนียวในหมากฝรั่งทำสีและสารเคลือบหลอดไฟแว็บสำหรับใช้ถ่ายรูปในสมัยก่อน ไนลอน(Nylon)  นับเป็นพอลิเมอร์อีกชนิดที่มีลักษณะสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถผสมสีได้ดีมีความหล่อลื่นในตัวเองทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและน้ำมันไม่ทนทานต่อกรดแก่เป็นพลาสติกที่ดูดความชื้นทำให้เกิดการยืดและหดตัวเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีใช้ในงานฉีดพลาสติกทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ใช้ทำเครื่องมือช่างเฟืองเกียร์แทนโลหะฝาครอบไฟฟ้าภายในรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าหวีผ้าไนลอนใบเรือทำรอกและเชือกไนลอน...
Continue Reading