081 755 0982
BKKMOLD@GMAIL.COM
Office Hour
MON-SAT 8:30AM - 5:00PM

Tag

การทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
การทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและการตกแต่งชิ้นงาน วงการพลาสติกมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในการทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่มีความสวยงาม อีกทั้งราคาย่อมเยา บางโรงงานฉีดพลาสติกมีบริการรับจ้างทำแม่พิมพ์เองโดยทีมงานวิศวกร และนักออกแบบของโรงงาน ซึ่งผู้ผลิตต้องรับหน้าที่ในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบรนด์ ซึ่งการทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่อผลิตชิ้นงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นมีกระบวนการทำที่ซับซ้อนไปจนถึงขั้นตอนการผลิตเลยทีเดียว           การทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ จำลองผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเสมือนชิ้นงานจริงที่ลูกค้าจะได้รับ ปรับแก้ไขจนได้ชิ้นงานจริง เมื่อได้แบบชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงเริ่มการทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกซึ่งต้องออกแบบโครงสร้างแม่พิมพ์และต้องทำจากโลหะที่มีความทนทานต่อแรงดันสูง ทนต่อแรงดันการฉีดพลาสติกซ้ำ ๆ โดยส่วนใหญ่การทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมักเลือกใช้เหล็กโครเมียม ประกอบขึ้นมาเป็นบล็อกแม่พิมพ์ ตัวบล็อกแม่พิมพ์ต้องมีรูสำหรับเดินท่อหล่อเย็น และรูสำหรับไขน็อตยึดติดกับตัวเครื่องฉีดพลาสติก จึงทำให้บล็อกแม่พิมพ์มักจะประกอบด้วยแม่พิมพ์สองชิ้นประกบกันเพื่อให้ง่ายต่อการปลดชิ้นงานพลาสติกออกจากแม่พิมพ์           สำหรับการตกแต่งผิวชิ้นงานพลาสติกโดยส่วนใหญ่จะทำขึ้นภายหลังจากได้ผลิตภัณฑ์งานพลาสติกออกมาแล้ว เช่น ปั๊มแผ่นฟอยล์ (hot stamping) หรือ printing และอีกทางเลือกหนึ่งคือการตกแต่งผิวชิ้นงานด้วยกระบวนการ in-mold decorationใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความสวยงามของลวดลายบนผิวชิ้นงานเป็นหลัก แม้การ in-mold decorationจะมีราคาสูงกว่าวิธีอื่น ๆ แต่ก็เป็นวิธีตกแต่งชิ้นงานที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะสามารถทำได้ในขั้นตอนการผลิตชิ้นงานพลาสติกเลย โดยการนำแผ่นฟิล์มลวดลายที่ต้องการติดที่ผนังด้านในของแม่พิมพ์ แล้วจึงทำการฉีดพลาสติกหลอมเหลวเข้าไปในโพรงแบบของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก แผ่นฟิล์มลวดลายที่ต้องการจะเข้าไปติดที่ผนังด้านในของโพรงแบบ ทำให้ชิ้นงานพลาสติกและแผ่นฟิล์มลวดลายยึดติดเป็นเนื้อเดียวกัน ได้ผิวสัมผัสของชิ้นงานที่มีความสวยงามอีกทั้งลวดลายที่ตกแต่งไว้ก็มีความคงทน ไม่หลุดลอกจากผิวชิ้นงานพลาสติกโดยง่าย           ส่วนใหญ่การทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยการตกแต่งผิวชิ้นงานด้วยกระบวนการ in-mold labeling นิยมใช้กับการตกแต่งชิ้นส่วนภายในรถยนต์ ตกแต่งกรอบมือถือ ตกแต่งลวดลายของเล่น หรือแสดงยี่ห้อสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กล่องไอศกรีม ขวดแชมพู...
Continue Reading