081 755 0982
BKKMOLD@GMAIL.COM
Office Hour
MON-SAT 8:30AM - 5:00PM

Tag

การฉีดพลาสติก
เรื่องการฉีดพลาสติกขึ้นรูปที่เราไม่เคยรู้ การฉีดพลาสติกขึ้นรูปเป็นวิธีการทั่วไปสำหรับการผลิตโปรดักส์พลาสติกในอุตสาหกรรม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคย เช่น เก้าอี้ ช้อนพลาสติก เคสสำหรับเครื่องใช้ไปไฟฟ้า ชิ้นส่วนโทรทัศน์ ไปจนถึง เลโก้ ของเล่นชิ้นโปรดของเด็ก ๆ พลาสติกจึงเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เรารู้จักกันมาอย่างยาวนานกว่า 130 ปี ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 18 จอห์น เวสลีย์ ไฮแอท (John Wesley Hytt) นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน เป็นคนแรกที่รู้จักใช้ประโยชน์จากปฏิกิริยาเคมี และสามารถทำพลาสติกขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกใน ค.ศ.1868 ด้วยการฉีดขึ้นรูป โดยจุดเริ่มต้นจากความต้องการหาวัสดุเพื่อทำลูกบิลเลียดเพื่อแก้ปัญหาแทนงาช้างที่มีราคาแพง ซึ่งในศตวรรษที่ 18 ช้างแอฟริกาถูกล่าจนเกือบสูญพันธ์ เพื่อนำงาช้างมาทำลูกบิลเลียด เกิดการทำลายทรัพยากรช้างอย่างหนัก แถมงาช้างยังมีราคาแพงมากขึ้นเรื่อย ๆ  นั้นทำให้ผู้ผลิตลูกบิลเลียดในสมัยนั้นประกาศภาระกิจ ใครสามารถหาวัสดุมาแทนงาช้างได้จะได้เงินรางวัลจำนวน 10 ล้านดอลลาร์ สิ่งนี้กระตุ้น จอห์น เวสลีย์ ไฮแอทให้ค้นคว้าวัสดุ โดยวัสดุที่นำมาใช้ทดแทนงาช้างคือ ไนไตร เซลลูลอยด์ ดังนั้นเซลลูลอยด์( Celluloid) จึงนับได้ว่าเป็นพลาสติกกึ่งสังเคราะห์ชนิดแรกของโลกที่เกิดจากการปรับปรุงเซลลูลอยด์ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ นี่เองคือจุดเริ่มต้นของวงการพลาสติก และไฮแอทได้จดสิทธิบัตรเครื่องมือขึ้นรูปพลาสติกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเซลลูลอยด์ เครื่องฉีดพลาสติกนี้ใช้ในการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์เพื่อทำการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์นั้นเอง หลักการฉีดพลาสติกขึ้นรูปอย่างง่าย คือละลายพลาสติก...
Continue Reading
โครงสร้างและการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติกคือกระบวนการหนึ่งในการขึ้นรูปชิ้นงานผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก โดยอาศัยกรรมวิธีการเติมเม็ดพลาสติกขนาดไม่กี่มิลลิเมตรเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก ก่อนการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์ต้องละลายเม็ดพลาสติกให้เหลวหลอมรวมกันโดยสมบูรณ์เสียก่อนโดยนำเม็ดพลาสติกผ่านความร้อนทำให้เม็ดพลาสติกอ่อนตัวลงและกลายเป็นของเหลวในที่สุด จากนั้น จึงทำการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์โดยใช้เครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งสามารถทำการฉีดพลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่คำนวนไว้ หลังจากนั้นเครื่องฉีดพลาสติกจะทำการปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ จากนั้นการทำงานก็จะทำวนซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ต้น ซึ่งชิ้นงานที่ได้จากแม่พิมพ์ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งโต๊ะพลาสติก เก้าอี้ หลอดดูดน้ำ แก้วพลาสติก หรือรถของเล่นคันโปรดของลูกคุณ ล้วนมาจากกระบวนการฉีดพลาสติกทั้งนั้น ทั้งนี้การฉีดพลาสติกจำเป็นต้องใช้เครื่องฉีดพลาสติกซึ่งมีโครงสร้างการทำงานที่ซับซ้อน ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ชุดกระบอกฉีด (Injection Unit) ชุดปิด–เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit) ตัวฐานเครื่องฉีดพลาสติก (Base Unit)         ชุดกระบอกฉีด (Injection Unit)           ขั้นตอนแรกในการฉีดพลาสติกคือการเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในชุดกระบอกฉีก ซึ่งกระบวนการทำงานของชุดกระบอกฉีดเริ่มตั้งแต่เม็ดพลาสติกที่อยู่ในกรวยเติมจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อสกรูเริ่มหมุน เกลียวสกรูจะทำหน้าที่พาเม็ดพลาสติกไปที่หัวกระบอกสูบ ระหว่างทางเม็ดพลาสติกก็จะค่อย ๆ หลอมละลายในกระบอกสูบด้วยความร้อนจากฮีทเตอร์ (Heater) สกรูจะช่วยตัดเม็ดพลาสติกที่อ่อนตัวลงและคลุกเคล้าเม็ดพลาสติกที่ละลายแล้วให้เป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมกับผลักดันให้พลาสติกพุ่งออกจากหัวฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์         ชุดปิด – เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit)          ...
Continue Reading