081 755 0982
BKKMOLD@GMAIL.COM
Office Hour
MON-SAT 8:30AM - 5:00PM

บล็อก

blog

เครื่องฉีดพลาสติกมีกี่แบบ

เครื่องฉีดพลาสติกแบ่งตามลักษณะทิศทางการฉีดได้กี่แบบ ปัจจุบันการฉีดพลาสติกเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีบริษัทที่ผลิตเครื่องฉีด (Injection Moulding Machine) ออกมาจำนวนมาก หลากหลายแบบ ซึ่งไม่สามารถนำเอาแต่ละแบบมาแสดงในที่นี้ได้ทั้งหมด ตามหลักการฉีดพลาสติกเครื่องฉีดพลาสติกทั้งหลายที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้นจะแตกต่างกันเฉพาะรูปแบบ วัสดุที่ใช้ ระบบส่งกำลัง ส่วนจุดมุ่งหมายในการนำมาใช้งานนั้นจะคล้ายคลึงกันมาก หากจะแบ่งเครื่องฉีดพลาสติกตามลักษณะของทิศทางการฉีดก็สามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ คือ แบบ A เป็นเครื่องฉีดพลาสติกแบบทำงานตามแนวนอนการฉีดพลาสติกไหลเข้าแม่พิมพ์เป็นเส้นตรงตามแนวนอน ตั้งฉากกับระนาบของแม่พิมพ์ โดยชุดฉีดและหน่วยเปิด – ปิดแม่พิมพ์ อยู่ในทิศทางเดียวกัน และเครื่องฉีดพลาสติกแบบ A จะเป็นแบบที่นิยมใช้ในการฉีดพลาสติกมากที่สุด แบบ B เป็นเครื่องฉีดพลาสติกแบบหัวฉีดอยู่ในแนวตั้ง ทว่าเม็ดพลาสติกไหลเข้าแม่พิมพ์ในแนวนอน โดยเม็ดพลาสติกเหลวที่ออกจากกระบอกสูบในแนวดิ่งจะเปลี่ยนทิศทางไป 90องศา ทำให้อยู่ในแนวนอนและไหลเข้าแม่พิมพ์ในแนวตั้งฉากกับระนาบของแม่พิมพ์เช่นเดียวกับการฉีดพลาสติกแบบ A ส่วนการฉีดพลาสติกแบบ B นั้นเป็นการออกแบบพิเศษในกรณีที่การทำงานในสภาพปกติเป็นไปได้ยาก ไม่สะดวกหรือเหมาะกับโรงงานที่มีพื้นที่จำกัด แบบ C เป็นเครื่องฉีดพลาสติกแบบทำงานในแนวดิ่ง โดยเม็ดพลาสติกที่ถูกหลอมเหลวจะถูกฉีดลงแม่พิมพ์ในแนวดิ่งเข้าสู่แม่พิมพ์ในแนวตั้งฉากกับระนาบชุดเปิด–ปิดที่ยึดติดกับแม่พิมพ์ แบบ D เป็นเครื่องฉีดพลาสติกแบบหัวฉีดอยู่ในแนวดิ่ง เม็ดพลาสติกไหลเข้าแม่พิมพ์ในแนวตั้งฉากกับทิศทางเปิด–ปิดแม่พิมพ์หรืออยู่ในแนวเดียวกับระนาบของแม่พิมพ์ เครื่องฉีดแนวดิ่งแบบ C และ D โดยปกติจะออกแบบไว้สำหรับการฉีดพลาสติกหุ้มชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ เช่นด้ามมีด ด้ามไขควง...
Continue Reading

สกรูกับการฉีดพลาสติก!

สกรูมีความสำคัญอย่างไรกับการฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติกขึ้นรูปเป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน หากต้องการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกก็จำเป็นต้องมีเครื่องฉีดพลาสติกเป็นเครื่องมือหลักในการผลิต ซึ่งจุดเริ่มต้นของวงการฉีดพลาสติกเกิดขึ้นเมื่อ 130 ปีก่อน เครื่องฉีดพลาสติกถูกสร้างขึ้นมาในศตวรรษที่ 18 โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันนามว่า จอห์น เวสลีย์ ไฮแอทแ(John Wesley Hytt) เขาค้นพบปฏิกิริยาทางเคมีของเซลลูลอยด์ (Celluloid) จากวัสดุทางธรรมชาติที่สามารถหลอมละลายและเย็นตัวได้อย่างรวดเร็ว มีความคงทน แข็งแรง นับว่าเป็นพลาสติกกึ่งสังเคราะห์ชนิดแรกของโลก จากนั้นเขาก็หาวิธีหลอมพลาสติกขึ้นรูปเพื่อใช้ในการทำลูกบิลเลียดแทนการใช้งาช้าง จนในที่สุดก็สร้างเครื่องฉีดพลาดสติกขึ้น และจดสิทธิบัตรเครื่องมือการฉีดพลาสติกเป็นของตัวเอง ปัจจุบันเครื่องฉีดพลาสติกถูกพัฒนาออกมาหลากหลายแบบ โดยส่วนใหญ่เครื่องฉีดพลาสติกจะแตกต่างกันเฉพาะรูปแบบ วัสดุที่ใช้ ระบบส่งกำลัง แต่จุดมุ่งหมายในการนำมาใช้นั้นคล้ายคลึงกันมาก เครื่องฉีดพลาสติกมี 3 ส่วนประกอบหลัก คือกระบอกฉีดแม่พิมพ์ที่ยึดติดกับถังใส่เม็ดพลาสติก แม่พิมพ์ และตัวยึดแม่พิมพ์ กระบวนการฉีดพลาสติกมีความสลับซับซ้อนในการผลิตอยู่มาก ต้องอาศัยความชำนาญในการผลิต เม็ดพลาสติกซึ่งมีขนาดเล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่กี่มิลลิเมตร มันสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้มากถึง 15 %  เม็ดพลาสติกเล็ก ๆ จำนวนมากถูกป้อนเข้าสู่กระบอกฉีดพลาสติก เมื่อก่อนเครื่องฉีดพลาสติกในศตวรรษที่ 20 ใช้ความร้อนจากบาร์เรลภายนอกกระบอกฉีดในการหลอมละลายเม็ดพลาสติก แต่เนื่องจากพลาสติกนำความร้อนได้ไม่ดีนัก ทำให้ในกระบอกฉีดมีอุณหภูมิไม่สม่ำเสมอ ตรงกลางภายในกระบอกฉีดเย็นเกินไป ทำให้เม็ดพลาสติกไม่ละลายอย่างสมบูรณ์ หรือหากเพิ่มอุณหภูมิเพื่อให้เม็ดพลาสติกตรงกลางหลอมละลาย บริเวณรอบนอกก็จะร้อนเกินไปและส่งผลให้พลาสติกเสื่อมสภาพ การใส่สกรูเข้าไปที่แกนกลางของกระบอกฉีดช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยสกรูมีความยาวสั้นกว่ากระบอกเล็กน้อย มีลักษณะเป็นเกลียวหยาบ...
Continue Reading

โครงสร้างเครื่องฉีดพลาสติก

โครงสร้างและการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติกคือกระบวนการหนึ่งในการขึ้นรูปชิ้นงานผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก โดยอาศัยกรรมวิธีการเติมเม็ดพลาสติกขนาดไม่กี่มิลลิเมตรเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก ก่อนการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์ต้องละลายเม็ดพลาสติกให้เหลวหลอมรวมกันโดยสมบูรณ์เสียก่อนโดยนำเม็ดพลาสติกผ่านความร้อนทำให้เม็ดพลาสติกอ่อนตัวลงและกลายเป็นของเหลวในที่สุด จากนั้น จึงทำการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์โดยใช้เครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งสามารถทำการฉีดพลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่คำนวนไว้ หลังจากนั้นเครื่องฉีดพลาสติกจะทำการปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ จากนั้นการทำงานก็จะทำวนซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ต้น ซึ่งชิ้นงานที่ได้จากแม่พิมพ์ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งโต๊ะพลาสติก เก้าอี้ หลอดดูดน้ำ แก้วพลาสติก หรือรถของเล่นคันโปรดของลูกคุณ ล้วนมาจากกระบวนการฉีดพลาสติกทั้งนั้น ทั้งนี้การฉีดพลาสติกจำเป็นต้องใช้เครื่องฉีดพลาสติกซึ่งมีโครงสร้างการทำงานที่ซับซ้อน ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ชุดกระบอกฉีด (Injection Unit) ชุดปิด–เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit) ตัวฐานเครื่องฉีดพลาสติก (Base Unit)         ชุดกระบอกฉีด (Injection Unit)           ขั้นตอนแรกในการฉีดพลาสติกคือการเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในชุดกระบอกฉีก ซึ่งกระบวนการทำงานของชุดกระบอกฉีดเริ่มตั้งแต่เม็ดพลาสติกที่อยู่ในกรวยเติมจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อสกรูเริ่มหมุน เกลียวสกรูจะทำหน้าที่พาเม็ดพลาสติกไปที่หัวกระบอกสูบ ระหว่างทางเม็ดพลาสติกก็จะค่อย ๆ หลอมละลายในกระบอกสูบด้วยความร้อนจากฮีทเตอร์ (Heater) สกรูจะช่วยตัดเม็ดพลาสติกที่อ่อนตัวลงและคลุกเคล้าเม็ดพลาสติกที่ละลายแล้วให้เป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมกับผลักดันให้พลาสติกพุ่งออกจากหัวฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์         ชุดปิด – เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit)          ...
Continue Reading

ผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก

ผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติกมีอะไรบ้าง การฉีดพลาสติกเป็นการผลิตชิ้นงานโดยใช้เม็ดพลาสติกขนาดเล็ก ๆ ป้อนเข้าเครื่องฉีดพลาสติกผ่านทางกรวยชุดกระบอกฉีด ระหว่างกระบวนการลำเลียงเม็ดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์ เม็ดพลาสติกจะถูกหลอมละลายและผสมอยู่ภายในกระบอกฉีด เมื่อพลาสติกเหลวที่ถูกผสมกันอย่างสมบูรณ์และถูกดันมารวมกันอยู่บริเวณด้านหน้ากระบอกฉีด กระบอกฉีดจะดันสกรูภายในกระบอกถอยหลังเพื่อเพิ่มแรงดันพลาสติกเหลวฉีดเข้าแม่พิมพ์จนเต็ม ตัวยึดติดกับแม่พิมพ์จะทำการบีบอัดแม่พิมพ์ให้พลาสติกเหลวเข้ารูป ก่อนจะทำการหล่อเย็น เมื่อพลาสติกเหลวเย็นตัวก็จะได้ชิ้นงานรูปร่างตามแม่พิมพ์ จากนั้นก็ปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฉีดพลาสติกได้แก่ เก้าอี้ กล่องบรรจุอาหาร ขันน้ำ โครงหรือชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนโทรศัพท์ ก้านลูกโปร่ง เป็นต้น การใช้งานและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์พลาสติกมีความแตกต่างกันเกิดจากเม็ดเทอร์โมพลาสติกชนิดต่าง ๆ นั้นเอง อันได้แก่ เซลลูโลสอะซีเตท Celluloseacetate (CA) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำกระดุม หวี กรอบแว่นตา เครื่องประดับ ด้ามมีด ด้ามช้อนส้อมกันความร้อน ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ของเด็กเล่น ส้นรองเท้าบุรุษ – สตรี ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องเขียน เช่น ด้ามปากกา เครื่องใช้ในบ้านเช่น วิทยุ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องซักผ้า  โทรทัศน์ และโทรศัพท์ ฯลฯ เซลลูโลสอะซีโตบิวทีเรท Celluloseacetobytyrate (CAB) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำพวงมาลัยรถยนต์หรือส่วนหุ้มพวงมาลัยรถยนต์ ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่มีความเข็งแรง ที่จับมือถือของกระเป๋า...
Continue Reading
1 2