081 755 0982
BKKMOLD@GMAIL.COM
Office Hour
MON-SAT 8:30AM - 5:00PM

บล็อก

blog

อุตสาหกรรมฉีดพลาสติก

ความสำคัญของอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกกับชีวิตประจำวัน ทุกวันนี้พลาสติกเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเราอย่างปฏิเสธไม่ได้ แม้จะมีการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกหรือการนำขวดน้ำมาเองก็ตามแต่เราก็ยังไม่สามารถงดใช้พลาสติกอย่างถาวรได้ในตอนนี้ ข่าวสารด้านผลกระทบทางธรรมชาติส่งผลให้ผู้คนมองพลาสติกในแง่ร้ายมากกว่าข้อดีของมัน ซึ่งหากลองพิจารณาดูให้ดีต้นกำหนดของพลาสติกก็มาจากการแก้ปัญหาวัสดุเพื่อใช้ทำลูกบิลเลียดทดแทนการใช้งาช้างซึ่งเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สูญเสียแล้วหมดไปนั้นเองหลังจากนั้นได้มีการนำพลาสติกมาประดิษฐ์ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความคงทนน้ำหนักเบาและราคาถูก ทำให้พลาสติกเริ่มเข้ามามีความสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์มาขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติกสร้างอาชีพรับฉีดพลาสติกไปจนถึงมีโรงงานฉีดพลาสติกเกิดขึ้นจำนวนมากทำให้วงการพลาสติกเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 หากแต่คนส่วนมากคุ้นเคยกับถุงพลาสติกที่ใส่สินค้าผักผลไม้อาหารร้อนและเย็นตลอดจนพลาสติกห่อสิ่งของต่าง ๆ มากกว่าแต่นอกจากถุงพลาสติกแล้วยังมีเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่นขันกะละมังแปรงขวดน้ำถังน้ำโต๊ะเก้าอี้ของเล่นเด็กซึ่งล้วนผลิตขึ้นมาจากการฉีดพลาสติกทั้งนั้นโดยพลาสติกเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบทางธรรมชาติเช่นน้ำมันปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติถ่านหินน้ำมันและเส้นใยจากพืช ทำให้พลาสติกมีหลายชนิดแตกต่างกันไปตามสิ่งที่นำมาผลิตและกรรมวิธีในการผลิต เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการฉีดพลาสติกขึ้นรูปนั้นเองพลาสติกบางชนิดมีความแข็งมากเป็นพิเศษบางชนิดมีความอ่อนนิ่มบางชนิดก็มีลักษณะเป็นของเหลวข้นหนืดคุณสมบัติของพลาสติกที่มีความแข็งน้อยจะยืดหยุ่นได้มากบางชนิดสามารถยืดออกได้มากกว่า10เท่าและสามารถหดกลับได้ดังเดิม ทั้งนี้พลาสติกบริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้ผ่านการเจือหรือผสมวัสดุอื่นใดเรียกว่า เรซินส่วนใหญ่มักพบเรซินที่มีลักษณะสีโปร่งใสไม่มีสีหรือมีสีขาวขุ่นหรือสีเหลืองอ่อนพลาสติกเรซินบางชนิดทึบแสงอาจนำมาผลิตเป็นเม็ดผงหรือของเหลวเมื่อก่อนเราต้องนำเข้าเรซินจากต่างประเทศแต่ปัจจุบันเราสามารถผลิตเรซินบางชนิดได้เองแล้ว สำหรับอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติกเช่นเครื่องมือเครื่องใช้หรือสิ่งของต่าง ๆ จากงานฉีดพลาสติกไม่นิยมนำเรซินบริสุทธิ์มาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์โดยตรงแต่จะใช้ผสมวัสดุและสารเคมีบางอย่างลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์เช่นเติมให้พลาสติกนิ่มเพิ่มความทนทานต่อความร้อนเพิ่มความต้านทานการสึกหรอหรือเติมสารบางอย่างให้พลาสติกมีความเสถียรนอกจากนี้ก็มีการเติมวัสดุเพื่อเพิ่มปริมาณพลาสติกให้ต้นทุนต่ำลงซึ่งพลาสติกที่พบเห็นในงานฉีดพลาสติกมีหลายชนิดได้แก่ พอลิเอทิลีน (Polyethylene: PE) ลักษณะโดยทั่วไปมีสีขาวขุ่นโปร่งแสงมีความลื่นมันในตัวให้ความรู้สึกลื่นยืดหยุ่นตัวได้ดีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่ติดแม่พิมพ์มีความเหนียวใส่สีผสมได้ง่ายมีความหนาแน่นต่ำจึงลอยน้ำได้ทว่าทนต่อความร้อนได้ไม่สูงนักแต่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีเป็นฉนวนความร้อนและฉนวนไฟฟ้าตัวอย่างงานฉีดพลาสติกที่ทำด้วยพอลิเอทิลีนได้แก่ขวดใส่น้ำหรือขวดใส่สารเคมีลังหรือกล่องบรรจุสินค้าภาชนะต่าง ๆ จานชามพลาสติกเครื่องเล่นของเด็กถุงเย็นโต๊ะเก้าอี้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ฉนวนไฟฟ้าถุงใส่ของเป็นต้น พอลิโพรไพลีน (Polypropylene: PP) มีลักษณะสีขาวขุ่นทึบมีความสว่างกว่าพอลิเอทิลีนความหนาแน่นประมาณช่วง0.890 – 0.905 จึงสามารถลอยน้ำได้เช่นเดียวกับพอลิเอทิลีนงานฉีดพลาสติกที่ใช้พอลิโพรไพลีนได้แก่กล่องเครื่องมือกล่องหรือตลับเครื่องสำอางปกแฟ้มเอกสารกระเป๋าเครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นต้น พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride: PVC) ส่วนมากมีลักษณะขุ่นทึบแต่สามารถผลิตงานออกมาได้ทุกสีตามต้องการเป็นฉนวนไฟฟ้าอย่างดีพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์มีสารที่ทำให้ไฟดับจึงเป็นพลาสติกที่ไม่ติดไฟแต่ถ้าเผาในอุณหภูมิที่สูงกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียสจะเกิดก๊าซกรด(กรดเกลือ) พลาสติกพีวีซีมีลักษณะทั้งที่เป็นของแข็งคงรูปและอ่อนนุ่มเหนียวตัวอย่างงานฉีดพลาสติกขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้แก่กระเป๋าถือกระเป๋าเดินทางหนังเทียมที่ใช้บุโซฟารองเท้าท่อน้ำอ่างน้ำประตูหน้าต่างเป็นต้น พอลิไวนิลแอซีเตต(Polyvinyl acetate: PVA) มีโครงสร้างภายในเป็นแขนงหนาแน่นเป็นโมเลกุลแบบอะแทกติกไม่มีความเป็นผลึกจึงมีลักษณะอ่อนนิ่มมากจนเป็นของเหลวข้นหนืดสีขุ่นขาวเมื่อแห้งจะเป็นสีใส เนื่องจากความอ่อนนิ่มทำให้ไม่สามารถหล่อขึ้นรูปด้วยวิธีฉีดพลาสติกใด ๆ ได้จึงใช้ทำเป็นกาวสำหรับติดไม้กระดาษผ้าและหนังเทียมมักเรียกกาวชนิดนี้ว่ากาวลาเท็กซ์และยังใช้เป็นสารเหนียวในหมากฝรั่งทำสีและสารเคลือบหลอดไฟแว็บสำหรับใช้ถ่ายรูปในสมัยก่อน ไนลอน(Nylon)  นับเป็นพอลิเมอร์อีกชนิดที่มีลักษณะสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถผสมสีได้ดีมีความหล่อลื่นในตัวเองทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและน้ำมันไม่ทนทานต่อกรดแก่เป็นพลาสติกที่ดูดความชื้นทำให้เกิดการยืดและหดตัวเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีใช้ในงานฉีดพลาสติกทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ใช้ทำเครื่องมือช่างเฟืองเกียร์แทนโลหะฝาครอบไฟฟ้าภายในรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าหวีผ้าไนลอนใบเรือทำรอกและเชือกไนลอน...
Continue Reading

การทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

การทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและการตกแต่งชิ้นงาน วงการพลาสติกมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในการทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่มีความสวยงาม อีกทั้งราคาย่อมเยา บางโรงงานฉีดพลาสติกมีบริการรับจ้างทำแม่พิมพ์เองโดยทีมงานวิศวกร และนักออกแบบของโรงงาน ซึ่งผู้ผลิตต้องรับหน้าที่ในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบรนด์ ซึ่งการทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่อผลิตชิ้นงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นมีกระบวนการทำที่ซับซ้อนไปจนถึงขั้นตอนการผลิตเลยทีเดียว           การทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ จำลองผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเสมือนชิ้นงานจริงที่ลูกค้าจะได้รับ ปรับแก้ไขจนได้ชิ้นงานจริง เมื่อได้แบบชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงเริ่มการทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกซึ่งต้องออกแบบโครงสร้างแม่พิมพ์และต้องทำจากโลหะที่มีความทนทานต่อแรงดันสูง ทนต่อแรงดันการฉีดพลาสติกซ้ำ ๆ โดยส่วนใหญ่การทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมักเลือกใช้เหล็กโครเมียม ประกอบขึ้นมาเป็นบล็อกแม่พิมพ์ ตัวบล็อกแม่พิมพ์ต้องมีรูสำหรับเดินท่อหล่อเย็น และรูสำหรับไขน็อตยึดติดกับตัวเครื่องฉีดพลาสติก จึงทำให้บล็อกแม่พิมพ์มักจะประกอบด้วยแม่พิมพ์สองชิ้นประกบกันเพื่อให้ง่ายต่อการปลดชิ้นงานพลาสติกออกจากแม่พิมพ์           สำหรับการตกแต่งผิวชิ้นงานพลาสติกโดยส่วนใหญ่จะทำขึ้นภายหลังจากได้ผลิตภัณฑ์งานพลาสติกออกมาแล้ว เช่น ปั๊มแผ่นฟอยล์ (hot stamping) หรือ printing และอีกทางเลือกหนึ่งคือการตกแต่งผิวชิ้นงานด้วยกระบวนการ in-mold decorationใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความสวยงามของลวดลายบนผิวชิ้นงานเป็นหลัก แม้การ in-mold decorationจะมีราคาสูงกว่าวิธีอื่น ๆ แต่ก็เป็นวิธีตกแต่งชิ้นงานที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะสามารถทำได้ในขั้นตอนการผลิตชิ้นงานพลาสติกเลย โดยการนำแผ่นฟิล์มลวดลายที่ต้องการติดที่ผนังด้านในของแม่พิมพ์ แล้วจึงทำการฉีดพลาสติกหลอมเหลวเข้าไปในโพรงแบบของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก แผ่นฟิล์มลวดลายที่ต้องการจะเข้าไปติดที่ผนังด้านในของโพรงแบบ ทำให้ชิ้นงานพลาสติกและแผ่นฟิล์มลวดลายยึดติดเป็นเนื้อเดียวกัน ได้ผิวสัมผัสของชิ้นงานที่มีความสวยงามอีกทั้งลวดลายที่ตกแต่งไว้ก็มีความคงทน ไม่หลุดลอกจากผิวชิ้นงานพลาสติกโดยง่าย           ส่วนใหญ่การทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยการตกแต่งผิวชิ้นงานด้วยกระบวนการ in-mold labeling นิยมใช้กับการตกแต่งชิ้นส่วนภายในรถยนต์ ตกแต่งกรอบมือถือ ตกแต่งลวดลายของเล่น หรือแสดงยี่ห้อสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กล่องไอศกรีม ขวดแชมพู...
Continue Reading

หน่วยการฉีดพลาสติก

หน่วยการฉีดพลาสติก มีหน้าที่สำคัญอย่างไร หน่วยการฉีดพลาสติก (Injection unit) เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครื่องฉีดทำหน้าที่ตั้งแต่รับเม็ดพลาสติกจาก Hopper เข้าสู่กระบวนการหลอมเหลว ก่อนที่จะทำการฉีดพลาสติกเหลวเข้าไปในช่องว่างของแม่พิมพ์ เรามาดูตั้งแต่ส่วนแรกของการเริ่มต้นรับเม็ดพลาสติกเข้าเครื่องจนถึงการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์ของหน่วยการฉีดพลาสติกกันเลย ส่วนคอป้อน หรือ Hopper Throat เป็นส่วนที่รับเม็ดพลาสติกเข้าสู่เครื่องฉีด ที่บริเวณรูสำหรับป้อนเม็ดพลาสติก จะมีระบบน้ำหล่อเย็นติดตั้งรอบ ๆ เพื่อที่จะควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับชนิดของเม็ดพลาสติกและการขึ้นรูปชิ้นงานที่ต้องการ เม็ดพลาสติกขนาดเล็ก ๆ จะถูกลำเลียงจากส่วนคอป้อน ผ่านรูป้อนเพื่อไหลผ่านไปยังกระบอกฉีด (Barrel) ซึ่งขณะที่เม็ดพลาสติกถูกป้อนลงมานั้น จะถูกควบคุมอุณหภูมิที่บริเวณคอป้อน (Throat) หากไม่มีน้ำหล่อเย็นที่บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิของรูป้อนเม็ดจะเพิ่มสูงขึ้นมาก ๆ จนทำให้เม็ดพลาสติกเริ่มหลอมละลายเกาะตัวกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเหตุทำให้ปริมาณการไหลลงของเม็ดพลาสติกไม่สม่ำเสมอ ดังนั้น ระบบหล่อเย็นจึงสำคัญมากและต้องทำการตรวจสอบระบบหล่อเย็นอยู่สม่ำเสมอ ทั้งเรื่องของน้ำภายในท่อหรือการอุดตันของท่อน้ำไหล ซึ่งจะเป็นเหตุทำให้อุณหภูมิของช่วงการป้อนเม็ดสูงขึ้นได้ หากขั้นตอนการนำเข้าเม็ดพลาสติกมีปัญหาก็จะทำปัญหาสู่ระบบอื่น ๆ ต่อไป ในทางตรงกันข้าม กรณีที่อุณหภูมิของคอป้อน (Throat) ต่ำมาก ๆ ก็จะทำให้เม็ดพลาสติกมีความชื้นเกิดขึ้น ละลายได้ไม่ดีในขั้นตอนหลอมละลาย โดยเฉพาะเม็ดพลาสติกที่ผ่านขบวนการไล่ความชื้นมาแล้ว ซึ่งตรงนี้จะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การฉีดขึ้นรูปพลาสติกมีปัญหาได้เช่นกัน กระบอกฉีดหรือ Barrel มีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอก ติดตั้งอยู่กับ ส่วนคอป้อน (Hopper Throat) เป็นชิ้นส่วนที่สำคัญมากอีกชิ้นหนึ่งของเครื่องฉีดพลาสติก...
Continue Reading

เครื่องฉีดพลาสติกในอุตสาหรรม

รู้จักเครื่องฉีดพลาสติกในอุตสาหรรมการฉีดพลาสติกกันเถอะ เครื่องฉีดพลาสติกถูกพัฒนาจากสมัยก่อนให้มีทั้งขนาดเล็กเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมรมการฉีดพลาสติกขนาดเล็ก ไปจนถึงเครื่องฉีดพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติกขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 50, 100, 200, 400 ตัน จนถึงขนาด 2,000 ตัน เครื่องฉีดพลาสติกจะถูกดัดแปลงให้เหมาะกับ เม็ดพลาสติกชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งชนิดเม็ดและผง ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องฉีด สำหรับชนิดพลาสติกที่นิยมใช้กันคือเทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเซตติ้ง หรืออีลาสโตเมอร์ เนื่องจากมีคุณสมบัติเมื่อถูกความร้อนจะอ่อนตัวและเหลว สามารถนำไปแปรรูปได้หลายครั้ง หรือหลังแปรรูปแล้วสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ตามท้องตลาด มีทั้งเป็นสีธรรมชาติของพลาสติกเองและแบบผสมสี ส่วนประเภทของเครื่องฉีดพลาสติกโดยทั่วไป สามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างของเครื่องได้ 2 ประเภทดังนี้ 1. เครื่องฉีดแนวนอน (Horizontal Injection Machine) 2. เครื่องฉีดแนวตั้ง (Vertical Injection Machine) และสามารถแบ่งหน่วยการทำงานหลัก ๆ ของเครื่องฉีดพลาสติกได้ดังต่อไปนี้ 1. Injection unit หรือหน่วยการฉีดพลาสติก ทำงานเกี่ยวกับการฉีดพลาสติกทั้งหมด 2. Clamping unit หรือหน่วยเปิด – ปิดแม่พิมพ์ มีหน้าที่ในการติดตั้งและทำงานเกี่ยวกับการเปิด-ปิดแม่พิมพ์ 3. Control...
Continue Reading

การฉีดพลาสติกเราไม่เคยรู้

เรื่องการฉีดพลาสติกขึ้นรูปที่เราไม่เคยรู้ การฉีดพลาสติกขึ้นรูปเป็นวิธีการทั่วไปสำหรับการผลิตโปรดักส์พลาสติกในอุตสาหกรรม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคย เช่น เก้าอี้ ช้อนพลาสติก เคสสำหรับเครื่องใช้ไปไฟฟ้า ชิ้นส่วนโทรทัศน์ ไปจนถึง เลโก้ ของเล่นชิ้นโปรดของเด็ก ๆ พลาสติกจึงเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เรารู้จักกันมาอย่างยาวนานกว่า 130 ปี ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 18 จอห์น เวสลีย์ ไฮแอท (John Wesley Hytt) นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน เป็นคนแรกที่รู้จักใช้ประโยชน์จากปฏิกิริยาเคมี และสามารถทำพลาสติกขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกใน ค.ศ.1868 ด้วยการฉีดขึ้นรูป โดยจุดเริ่มต้นจากความต้องการหาวัสดุเพื่อทำลูกบิลเลียดเพื่อแก้ปัญหาแทนงาช้างที่มีราคาแพง ซึ่งในศตวรรษที่ 18 ช้างแอฟริกาถูกล่าจนเกือบสูญพันธ์ เพื่อนำงาช้างมาทำลูกบิลเลียด เกิดการทำลายทรัพยากรช้างอย่างหนัก แถมงาช้างยังมีราคาแพงมากขึ้นเรื่อย ๆ  นั้นทำให้ผู้ผลิตลูกบิลเลียดในสมัยนั้นประกาศภาระกิจ ใครสามารถหาวัสดุมาแทนงาช้างได้จะได้เงินรางวัลจำนวน 10 ล้านดอลลาร์ สิ่งนี้กระตุ้น จอห์น เวสลีย์ ไฮแอทให้ค้นคว้าวัสดุ โดยวัสดุที่นำมาใช้ทดแทนงาช้างคือ ไนไตร เซลลูลอยด์ ดังนั้นเซลลูลอยด์( Celluloid) จึงนับได้ว่าเป็นพลาสติกกึ่งสังเคราะห์ชนิดแรกของโลกที่เกิดจากการปรับปรุงเซลลูลอยด์ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ นี่เองคือจุดเริ่มต้นของวงการพลาสติก และไฮแอทได้จดสิทธิบัตรเครื่องมือขึ้นรูปพลาสติกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเซลลูลอยด์ เครื่องฉีดพลาสติกนี้ใช้ในการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์เพื่อทำการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์นั้นเอง หลักการฉีดพลาสติกขึ้นรูปอย่างง่าย คือละลายพลาสติก...
Continue Reading

ชนิดของเม็ดพลาสติก

ชนิดของเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการฉีดพลาสติก หากพูดถึงการฉีดพลาสติกวัตถุดิบหลักในการผลิตก็คือเม็ดพลาสติกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่กี่มิลลิเมตรนั้นเอง หลักการทำงานของการฉีดพลาสติกพลาสติกคือการหลอมละลายเม็ดพลาสติกด้วยอุณหภูมิที่คงที่ เพื่อฉีดเข้าแม่พิมพ์คงความดันช่วยอัดพลาสติกเข้าเต็มแม่พิมพ์ จากนั้นชิ้นงานจะถูกหล่อเย็น หลังชิ้นงานเย็นตัวเครื่องยึดแม่พิมพ์จะเปิดแม่พิมพ์ออก และปลดชิ้นงาน ซึ่งชนิดเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานแต่ละประเภทให้คุณสมบัติแตกต่างกัน ชนิดเม็ดพลาสติกที่นิยมใช้ในงานผลิตส่วนใหญ่ เช่น โพลีเมธิลเมทอะคริเลท Polymethymethacrylate (PMMA) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำชิ้นส่วนของแว่นตา และเทคนิคการส่องสว่าง (เช่น เลนส์ โคมไฟต่าง ๆ) อุปกรณ์การเรียนเช่นปากกา ชิ้นส่วนทางเทคนิคและเสริมสวย หน้าปัดนาฬิกา ปุ่มจับหมุนของเครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องดนตรี ฝาครอบเครื่องบิน และหน้าปัดเครื่องมือวัดต่าง ๆ โพลีไวนีลคาบาโซล Polyvinylcarbazol (PVZ) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำเป็นฉนวนไฟฟ้า ชิ้นส่วนวัสดุที่ต้องอยู่ในตำแหน่งที่มีความร้อนสูง ในงานใช้ไฟแรงสูง โพลีคาบอนเนท Polycabonate (PC) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำฝาครอบและฉนวนดวงไฟสว่างที่ต้องการความแข็งแรงในช่วงอุณหภูมิสูง  ใช้เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน (ทางการแพทย์) ใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและรถยนต์ หมวกกันน็อก อุปกรณ์ในครัวที่ต้องทนรับการกระทบกระแทกมากเป็นพิเศษ ใช้ทำเลนส์ เรือนเครื่องมือ ฝาครอบกล่องสวิทช์ไฟฟ้า เป็นต้น โพลีไวนีลคลอไรด์ Polyvinylchloride PVC (uPVC) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำอุปกรณ์ท่อ (Fittings) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ในบ้านและในสำนักงาน ชิ้นส่วนปั๊ม แผ่นเสียง ปะเก็น...
Continue Reading
1 2