081 755 0982
BKKMOLD@GMAIL.COM
Office Hour
MON-SAT 8:30AM - 5:00PM

เกี่ยวกับโรงงาน ฉีดพลาสติก

Justo Vulputate Vehicula

บีเคเคโมลด์

บีเคเค โมลด์ พลาสติก

โรงงานฉีดพลาสติก บีเคเคเ โมลด์ มีมาตรฐานในการทำงานและควบคุมคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และให้บริการครบวงจร อันได้แก่ การให้คำปรึกษาก่อนการทำงาน ให้ความณู้ รวมถึงร่วมออกแบบงาน แม่พิมพ์ ชนิดวัตถุดิบ จนถึงกระบวนการฉีด รับจ้างฉีด และบริการหลังการขาย .

  • รับฉีดพลาสติก ขึ้นรูป
  • รับฉีด พีวีซี ขึ้นรูป
  • รับทำแม่พิมพ์ฉีด
  • รับทำโมลด์ฉีด ปี๋มแผ่น
  • รับทำงานกลึงโลหะ
  • ให้คำปรึกษา
  • รับจ้างฉีดพลาสติก
  • รับจ้างฉีด พีวีซี

เรื่่องราวของโรงฉีดพลาสติก

บีเคเค โมลด์ โรงงานฉีดพลาสติก ที่มีประสบการณ์ยาวนาน ก่อตั้งโดย คุณนุกูล นครธรรม ดำเนินการมามากว่า 10 ปี ได้รับควาามใว้วางใจจากกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

การเริ่มต้นของ บีเคเคโมลด์ เริ่มจากก้าวเล็กๆ จากลูกค้ารายย่อย ลูกค้าครัวเรือน ลูกค้า SME จนได้รับความใว้วางใจจากลุ่มอุสาหกรรมยานยนต์ ช้ินส่วน อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ ของเล่น ของประดับ ตกแต่ง เครื่งอครัว และอื่นๆ

โรงงานที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

บีเคเค โมลด์ เป็นโรงงานฉีดพลาสติก ที่ถูกต้องตามกฏหมาย ได้รับการรับรองจากระทรวงอุตสาหกรรม. 

โรงงานที่มีความปลอดภัยสูง

เรามีมาตรการความปลอดภัยในโรงงาน ทั้งปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และการใช้เครื่องมือเครื่องจักร และ บุคลากร. 

โรงงานประหยัดพลังงาน

บีเคเค โมลด์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโรงงานสีเขียว เพื่อลดมลภาวะ และ ประหยัดพลังงานให้โลก. 

ฉีดพลาสติกคือหน้าที่เรา

ด้วยประสบการณ์การทำงานของเรา ที่ทำมานานนับ 20 ปี เราจึงได้สร้างมาตรฐานในการทำงาน ให้เป็นที่ยอมรับของสากล รับผลิตงานพลาสติก ฉีดพลาสติก ให้ทุกภาคส่วนงาน ทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมของใช้ ครัวเรือน ของเล่น โรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย การผลิตงานพลาสติก ฉีดพลาสติกของเรานั้น ได้รับการยอมรับ ทั้งคุณภาพ การส่งมอบ และราคาที่ยุติธรรม เราไม่เคยทำให้ฝ่ายจัดซื่้อผิดหวัง ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน และเรารับประกันว่าทั้งในอนาคต เราจะเป็นโรงงานฉีดพลาสติกที่ลูกค้าให้การยอมรับ .

ปริมาณงานที่ทำสำเร็จ95%
คุณภาพของงานที่ผลิต98%
ความพึงพอใจของลุกค้า100%
อัตราความสูญเสีย1%

ข้อมูลสถิติ โรงฉีดพลาสติก

นี่คือข้อมูลสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า โรงฉีดพลาสติก บีเคเค โมลด์ ได้รับความใว้วางใจจากลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งภาคอุตสาหกรรม และ ครัวเรือนทั่วไป ให้เรา ฉัดพลาสติก ผลิตชิ้นงานพลาสติก ชิ้นส่วนต่างๆ เพือใช้ในอุตสาหกรรมของพวกเขา

175+
ลูกค้าอุตสหากรรม
215+
ลูกค้าทั่วไป
42
พนักงาน
7150+
รายการสินค้า

Meet The Team

David Parker

Chief Executive Officer

Alan Cooper

Vice President

Janet Cole

Chief Financial Officer

Peter Sandler

Senior Engineer

Ricardo Gomez

HR Manager

James Smith

Chief Technology Officer