081 755 0982
BKKMOLD@GMAIL.COM
Office Hour
MON-SAT 8:30AM - 5:00PM

Day

June 9, 2019
เรื่องการฉีดพลาสติกขึ้นรูปที่เราไม่เคยรู้ การฉีดพลาสติกขึ้นรูปเป็นวิธีการทั่วไปสำหรับการผลิตโปรดักส์พลาสติกในอุตสาหกรรม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคย เช่น เก้าอี้ ช้อนพลาสติก เคสสำหรับเครื่องใช้ไปไฟฟ้า ชิ้นส่วนโทรทัศน์ ไปจนถึง เลโก้ ของเล่นชิ้นโปรดของเด็ก ๆ พลาสติกจึงเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เรารู้จักกันมาอย่างยาวนานกว่า 130 ปี ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 18 จอห์น เวสลีย์ ไฮแอท (John Wesley Hytt) นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน เป็นคนแรกที่รู้จักใช้ประโยชน์จากปฏิกิริยาเคมี และสามารถทำพลาสติกขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกใน ค.ศ.1868 ด้วยการฉีดขึ้นรูป โดยจุดเริ่มต้นจากความต้องการหาวัสดุเพื่อทำลูกบิลเลียดเพื่อแก้ปัญหาแทนงาช้างที่มีราคาแพง ซึ่งในศตวรรษที่ 18 ช้างแอฟริกาถูกล่าจนเกือบสูญพันธ์ เพื่อนำงาช้างมาทำลูกบิลเลียด เกิดการทำลายทรัพยากรช้างอย่างหนัก แถมงาช้างยังมีราคาแพงมากขึ้นเรื่อย ๆ  นั้นทำให้ผู้ผลิตลูกบิลเลียดในสมัยนั้นประกาศภาระกิจ ใครสามารถหาวัสดุมาแทนงาช้างได้จะได้เงินรางวัลจำนวน 10 ล้านดอลลาร์ สิ่งนี้กระตุ้น จอห์น เวสลีย์ ไฮแอทให้ค้นคว้าวัสดุ โดยวัสดุที่นำมาใช้ทดแทนงาช้างคือ ไนไตร เซลลูลอยด์ ดังนั้นเซลลูลอยด์( Celluloid) จึงนับได้ว่าเป็นพลาสติกกึ่งสังเคราะห์ชนิดแรกของโลกที่เกิดจากการปรับปรุงเซลลูลอยด์ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ นี่เองคือจุดเริ่มต้นของวงการพลาสติก และไฮแอทได้จดสิทธิบัตรเครื่องมือขึ้นรูปพลาสติกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเซลลูลอยด์ เครื่องฉีดพลาสติกนี้ใช้ในการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์เพื่อทำการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์นั้นเอง หลักการฉีดพลาสติกขึ้นรูปอย่างง่าย คือละลายพลาสติก...
Continue Reading