081 755 0982
BKKMOLD@GMAIL.COM
Office Hour
MON-SAT 8:30AM - 5:00PM

Day

June 8, 2019
ชนิดของเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการฉีดพลาสติก หากพูดถึงการฉีดพลาสติกวัตถุดิบหลักในการผลิตก็คือเม็ดพลาสติกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่กี่มิลลิเมตรนั้นเอง หลักการทำงานของการฉีดพลาสติกพลาสติกคือการหลอมละลายเม็ดพลาสติกด้วยอุณหภูมิที่คงที่ เพื่อฉีดเข้าแม่พิมพ์คงความดันช่วยอัดพลาสติกเข้าเต็มแม่พิมพ์ จากนั้นชิ้นงานจะถูกหล่อเย็น หลังชิ้นงานเย็นตัวเครื่องยึดแม่พิมพ์จะเปิดแม่พิมพ์ออก และปลดชิ้นงาน ซึ่งชนิดเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานแต่ละประเภทให้คุณสมบัติแตกต่างกัน ชนิดเม็ดพลาสติกที่นิยมใช้ในงานผลิตส่วนใหญ่ เช่น โพลีเมธิลเมทอะคริเลท Polymethymethacrylate (PMMA) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำชิ้นส่วนของแว่นตา และเทคนิคการส่องสว่าง (เช่น เลนส์ โคมไฟต่าง ๆ) อุปกรณ์การเรียนเช่นปากกา ชิ้นส่วนทางเทคนิคและเสริมสวย หน้าปัดนาฬิกา ปุ่มจับหมุนของเครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องดนตรี ฝาครอบเครื่องบิน และหน้าปัดเครื่องมือวัดต่าง ๆ โพลีไวนีลคาบาโซล Polyvinylcarbazol (PVZ) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำเป็นฉนวนไฟฟ้า ชิ้นส่วนวัสดุที่ต้องอยู่ในตำแหน่งที่มีความร้อนสูง ในงานใช้ไฟแรงสูง โพลีคาบอนเนท Polycabonate (PC) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำฝาครอบและฉนวนดวงไฟสว่างที่ต้องการความแข็งแรงในช่วงอุณหภูมิสูง  ใช้เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน (ทางการแพทย์) ใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและรถยนต์ หมวกกันน็อก อุปกรณ์ในครัวที่ต้องทนรับการกระทบกระแทกมากเป็นพิเศษ ใช้ทำเลนส์ เรือนเครื่องมือ ฝาครอบกล่องสวิทช์ไฟฟ้า เป็นต้น โพลีไวนีลคลอไรด์ Polyvinylchloride PVC (uPVC) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำอุปกรณ์ท่อ (Fittings) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ในบ้านและในสำนักงาน ชิ้นส่วนปั๊ม แผ่นเสียง ปะเก็น...
Continue Reading
เครื่องฉีดพลาสติกแบ่งตามลักษณะทิศทางการฉีดได้กี่แบบ ปัจจุบันการฉีดพลาสติกเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีบริษัทที่ผลิตเครื่องฉีด (Injection Moulding Machine) ออกมาจำนวนมาก หลากหลายแบบ ซึ่งไม่สามารถนำเอาแต่ละแบบมาแสดงในที่นี้ได้ทั้งหมด ตามหลักการฉีดพลาสติกเครื่องฉีดพลาสติกทั้งหลายที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้นจะแตกต่างกันเฉพาะรูปแบบ วัสดุที่ใช้ ระบบส่งกำลัง ส่วนจุดมุ่งหมายในการนำมาใช้งานนั้นจะคล้ายคลึงกันมาก หากจะแบ่งเครื่องฉีดพลาสติกตามลักษณะของทิศทางการฉีดก็สามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ คือ แบบ A เป็นเครื่องฉีดพลาสติกแบบทำงานตามแนวนอนการฉีดพลาสติกไหลเข้าแม่พิมพ์เป็นเส้นตรงตามแนวนอน ตั้งฉากกับระนาบของแม่พิมพ์ โดยชุดฉีดและหน่วยเปิด – ปิดแม่พิมพ์ อยู่ในทิศทางเดียวกัน และเครื่องฉีดพลาสติกแบบ A จะเป็นแบบที่นิยมใช้ในการฉีดพลาสติกมากที่สุด แบบ B เป็นเครื่องฉีดพลาสติกแบบหัวฉีดอยู่ในแนวตั้ง ทว่าเม็ดพลาสติกไหลเข้าแม่พิมพ์ในแนวนอน โดยเม็ดพลาสติกเหลวที่ออกจากกระบอกสูบในแนวดิ่งจะเปลี่ยนทิศทางไป 90องศา ทำให้อยู่ในแนวนอนและไหลเข้าแม่พิมพ์ในแนวตั้งฉากกับระนาบของแม่พิมพ์เช่นเดียวกับการฉีดพลาสติกแบบ A ส่วนการฉีดพลาสติกแบบ B นั้นเป็นการออกแบบพิเศษในกรณีที่การทำงานในสภาพปกติเป็นไปได้ยาก ไม่สะดวกหรือเหมาะกับโรงงานที่มีพื้นที่จำกัด แบบ C เป็นเครื่องฉีดพลาสติกแบบทำงานในแนวดิ่ง โดยเม็ดพลาสติกที่ถูกหลอมเหลวจะถูกฉีดลงแม่พิมพ์ในแนวดิ่งเข้าสู่แม่พิมพ์ในแนวตั้งฉากกับระนาบชุดเปิด–ปิดที่ยึดติดกับแม่พิมพ์ แบบ D เป็นเครื่องฉีดพลาสติกแบบหัวฉีดอยู่ในแนวดิ่ง เม็ดพลาสติกไหลเข้าแม่พิมพ์ในแนวตั้งฉากกับทิศทางเปิด–ปิดแม่พิมพ์หรืออยู่ในแนวเดียวกับระนาบของแม่พิมพ์ เครื่องฉีดแนวดิ่งแบบ C และ D โดยปกติจะออกแบบไว้สำหรับการฉีดพลาสติกหุ้มชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ เช่นด้ามมีด ด้ามไขควง...
Continue Reading