081 755 0982
BKKMOLD@GMAIL.COM
Office Hour
MON-SAT 8:30AM - 5:00PM

Day

June 6, 2016
โครงสร้างและการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก การฉีดพลาสติกคือกระบวนการหนึ่งในการขึ้นรูปชิ้นงานผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก โดยอาศัยกรรมวิธีการเติมเม็ดพลาสติกขนาดไม่กี่มิลลิเมตรเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก ก่อนการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์ต้องละลายเม็ดพลาสติกให้เหลวหลอมรวมกันโดยสมบูรณ์เสียก่อนโดยนำเม็ดพลาสติกผ่านความร้อนทำให้เม็ดพลาสติกอ่อนตัวลงและกลายเป็นของเหลวในที่สุด จากนั้น จึงทำการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์โดยใช้เครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งสามารถทำการฉีดพลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่คำนวนไว้ หลังจากนั้นเครื่องฉีดพลาสติกจะทำการปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ จากนั้นการทำงานก็จะทำวนซ้ำอีกครั้งตั้งแต่ต้น ซึ่งชิ้นงานที่ได้จากแม่พิมพ์ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งโต๊ะพลาสติก เก้าอี้ หลอดดูดน้ำ แก้วพลาสติก หรือรถของเล่นคันโปรดของลูกคุณ ล้วนมาจากกระบวนการฉีดพลาสติกทั้งนั้น ทั้งนี้การฉีดพลาสติกจำเป็นต้องใช้เครื่องฉีดพลาสติกซึ่งมีโครงสร้างการทำงานที่ซับซ้อน ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ชุดกระบอกฉีด (Injection Unit) ชุดปิด–เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit) ตัวฐานเครื่องฉีดพลาสติก (Base Unit)         ชุดกระบอกฉีด (Injection Unit)           ขั้นตอนแรกในการฉีดพลาสติกคือการเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในชุดกระบอกฉีก ซึ่งกระบวนการทำงานของชุดกระบอกฉีดเริ่มตั้งแต่เม็ดพลาสติกที่อยู่ในกรวยเติมจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อสกรูเริ่มหมุน เกลียวสกรูจะทำหน้าที่พาเม็ดพลาสติกไปที่หัวกระบอกสูบ ระหว่างทางเม็ดพลาสติกก็จะค่อย ๆ หลอมละลายในกระบอกสูบด้วยความร้อนจากฮีทเตอร์ (Heater) สกรูจะช่วยตัดเม็ดพลาสติกที่อ่อนตัวลงและคลุกเคล้าเม็ดพลาสติกที่ละลายแล้วให้เป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมกับผลักดันให้พลาสติกพุ่งออกจากหัวฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์         ชุดปิด – เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit)          ...
Continue Reading
ผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติกมีอะไรบ้าง การฉีดพลาสติกเป็นการผลิตชิ้นงานโดยใช้เม็ดพลาสติกขนาดเล็ก ๆ ป้อนเข้าเครื่องฉีดพลาสติกผ่านทางกรวยชุดกระบอกฉีด ระหว่างกระบวนการลำเลียงเม็ดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์ เม็ดพลาสติกจะถูกหลอมละลายและผสมอยู่ภายในกระบอกฉีด เมื่อพลาสติกเหลวที่ถูกผสมกันอย่างสมบูรณ์และถูกดันมารวมกันอยู่บริเวณด้านหน้ากระบอกฉีด กระบอกฉีดจะดันสกรูภายในกระบอกถอยหลังเพื่อเพิ่มแรงดันพลาสติกเหลวฉีดเข้าแม่พิมพ์จนเต็ม ตัวยึดติดกับแม่พิมพ์จะทำการบีบอัดแม่พิมพ์ให้พลาสติกเหลวเข้ารูป ก่อนจะทำการหล่อเย็น เมื่อพลาสติกเหลวเย็นตัวก็จะได้ชิ้นงานรูปร่างตามแม่พิมพ์ จากนั้นก็ปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฉีดพลาสติกได้แก่ เก้าอี้ กล่องบรรจุอาหาร ขันน้ำ โครงหรือชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนโทรศัพท์ ก้านลูกโปร่ง เป็นต้น การใช้งานและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์พลาสติกมีความแตกต่างกันเกิดจากเม็ดเทอร์โมพลาสติกชนิดต่าง ๆ นั้นเอง อันได้แก่ เซลลูโลสอะซีเตท Celluloseacetate (CA) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำกระดุม หวี กรอบแว่นตา เครื่องประดับ ด้ามมีด ด้ามช้อนส้อมกันความร้อน ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ของเด็กเล่น ส้นรองเท้าบุรุษ – สตรี ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องเขียน เช่น ด้ามปากกา เครื่องใช้ในบ้านเช่น วิทยุ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องซักผ้า  โทรทัศน์ และโทรศัพท์ ฯลฯ เซลลูโลสอะซีโตบิวทีเรท Celluloseacetobytyrate (CAB) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำพวงมาลัยรถยนต์หรือส่วนหุ้มพวงมาลัยรถยนต์ ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่มีความเข็งแรง ที่จับมือถือของกระเป๋า...
Continue Reading