081 755 0982
BKKMOLD@GMAIL.COM
Office Hour
MON-SAT 8:30AM - 5:00PM

เครื่องฉีดพลาสติกมีกี่แบบ

เครื่องฉีดพลาสติกแบ่งตามลักษณะทิศทางการฉีดได้กี่แบบ

ปัจจุบันการฉีดพลาสติกเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีบริษัทที่ผลิตเครื่องฉีด (Injection Moulding Machine) ออกมาจำนวนมาก หลากหลายแบบ ซึ่งไม่สามารถนำเอาแต่ละแบบมาแสดงในที่นี้ได้ทั้งหมด ตามหลักการฉีดพลาสติกเครื่องฉีดพลาสติกทั้งหลายที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้นจะแตกต่างกันเฉพาะรูปแบบ วัสดุที่ใช้ ระบบส่งกำลัง ส่วนจุดมุ่งหมายในการนำมาใช้งานนั้นจะคล้ายคลึงกันมาก หากจะแบ่งเครื่องฉีดพลาสติกตามลักษณะของทิศทางการฉีดก็สามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ คือ

  • แบบ A เป็นเครื่องฉีดพลาสติกแบบทำงานตามแนวนอนการฉีดพลาสติกไหลเข้าแม่พิมพ์เป็นเส้นตรงตามแนวนอน ตั้งฉากกับระนาบของแม่พิมพ์ โดยชุดฉีดและหน่วยเปิด – ปิดแม่พิมพ์ อยู่ในทิศทางเดียวกัน และเครื่องฉีดพลาสติกแบบ A จะเป็นแบบที่นิยมใช้ในการฉีดพลาสติกมากที่สุด
  • แบบ B เป็นเครื่องฉีดพลาสติกแบบหัวฉีดอยู่ในแนวตั้ง ทว่าเม็ดพลาสติกไหลเข้าแม่พิมพ์ในแนวนอน โดยเม็ดพลาสติกเหลวที่ออกจากกระบอกสูบในแนวดิ่งจะเปลี่ยนทิศทางไป 90องศา ทำให้อยู่ในแนวนอนและไหลเข้าแม่พิมพ์ในแนวตั้งฉากกับระนาบของแม่พิมพ์เช่นเดียวกับการฉีดพลาสติกแบบ A ส่วนการฉีดพลาสติกแบบ B นั้นเป็นการออกแบบพิเศษในกรณีที่การทำงานในสภาพปกติเป็นไปได้ยาก ไม่สะดวกหรือเหมาะกับโรงงานที่มีพื้นที่จำกัด
  • แบบ C เป็นเครื่องฉีดพลาสติกแบบทำงานในแนวดิ่ง โดยเม็ดพลาสติกที่ถูกหลอมเหลวจะถูกฉีดลงแม่พิมพ์ในแนวดิ่งเข้าสู่แม่พิมพ์ในแนวตั้งฉากกับระนาบชุดเปิด–ปิดที่ยึดติดกับแม่พิมพ์
  • แบบ D เป็นเครื่องฉีดพลาสติกแบบหัวฉีดอยู่ในแนวดิ่ง เม็ดพลาสติกไหลเข้าแม่พิมพ์ในแนวตั้งฉากกับทิศทางเปิด–ปิดแม่พิมพ์หรืออยู่ในแนวเดียวกับระนาบของแม่พิมพ์ เครื่องฉีดแนวดิ่งแบบ C และ D โดยปกติจะออกแบบไว้สำหรับการฉีดพลาสติกหุ้มชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ เช่นด้ามมีด ด้ามไขควง ฯลฯ เป็นต้น

ลักษณะของเครื่องฉีดพลาสติกแบบต่าง ๆ

เครื่องฉีดพลาสติกแบบต่าง ๆโดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนสำคัญอยู่ 3 ส่วน คือ

  • ชุดกระบอกสกรูฉีด (Injection Unit)
  • ชุดปิด–เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit)
  • ฐานเครื่องฉีด (Base Unit)

ชุดกระบอกสกรูฉีด (Injection Unit)

การทำงานของชุดหัวฉีดที่ยึดติดกับกรวยสำหรับใส่เม็ดพลาสติก เมื่อเริ่มเดินเครื่องเม็ดพลาสติกจะถูกสกรูพาให้ไหลไปสู่ด้านหน้าหัวกระบอกฉีด เม็ดพลาสติกที่อยู่ในกรวยเติมจึงค่อย ๆ ลดลงเมื่อสกรูหมุนพาเม็ดพลาสติกออกไปที่กระบอกสูบ ขั้นตอนนี้เม็ดพลาสติกจะหลอมละลายในกระบอกสูบด้วยความร้อนจากบาร์เรลฮีทเตอร์ (Heater) ที่พันรอบ ๆ กระบอกสกรูฉีด สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ เกลียวสกรูช่วยในการตัดเม็ดพลาสติกที่อ่อนตัวลง สกรูจะทำหน้าที่คลุกเคล้าเม็ดพลาสติกที่ละลายแล้วให้เป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมกับขับดันให้พลาสติกเหลวพุ่งออกจากหัวฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์ ด้วยแรงดันภายในกระบอกสกรู

ชุดปิด-เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit)

ชุดเปิด – เปิดแม่พิมพ์คือชิ้นส่วนที่ยึดติดกับแม่พิมพ์ ทำหน้าที่เคลื่อนปิด – เปิดแม่พิมพ์ในจังหวะการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก โดยปกติแม่พิมพ์จะมีสองด้านประกบกันเพื่อให้ง่ายต่อการปลดชิ้นงานออก โดยด้านที่พลาสติกเข้าจะเป็นด้านที่อยู่กับที่ และอีกด้านจะเป็นด้านเคลื่อนที่ ชุดปิด – เปิดแม่พิมพ์แบ่งออกเป็น 2 ระบบจะทำหน้าที่อัดแม่พิมพ์ให้แน่นเพื่อต้านความดันภายในขณะฉีด และระบบปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นระบบที่ต้องการความแม่นยำสูง เพื่อลดความเสียหายแก่แม่พิมพ์

ฐานเครื่องฉีด (Base Unit)

การฉีดพลาสติกจะละเลยคุณภาพของฐานเครื่องฉีดไปไม่ได้แม้แต่น้อย ฐานเครื่องฉีดทำหน้าที่รับน้ำหนักของอุปกรณ์ทั้งหมดรวมทั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิคที่ทำงานร่วมทั้งหมดด้วย ซึ่งฐานจำเป็นต้องมีความแข็งแรงสูงเนื่องจากอุปกรณ์รวมถึงแม่พิมพ์การฉีดพลาสติกมีน้ำหนักค่อนข้างมาก

About the author