081 755 0982
BKKMOLD@GMAIL.COM
Office Hour
MON-SAT 8:30AM - 5:00PM

ชนิดของเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการฉีดพลาสติก

หากพูดถึงการฉีดพลาสติกวัตถุดิบหลักในการผลิตก็คือเม็ดพลาสติกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่กี่มิลลิเมตรนั้นเอง หลักการทำงานของการฉีดพลาสติกพลาสติกคือการหลอมละลายเม็ดพลาสติกด้วยอุณหภูมิที่คงที่ เพื่อฉีดเข้าแม่พิมพ์คงความดันช่วยอัดพลาสติกเข้าเต็มแม่พิมพ์ จากนั้นชิ้นงานจะถูกหล่อเย็น หลังชิ้นงานเย็นตัวเครื่องยึดแม่พิมพ์จะเปิดแม่พิมพ์ออก และปลดชิ้นงาน ซึ่งชนิดเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานแต่ละประเภทให้คุณสมบัติแตกต่างกัน ชนิดเม็ดพลาสติกที่นิยมใช้ในงานผลิตส่วนใหญ่ เช่น

 • โพลีเมธิลเมทอะคริเลท Polymethymethacrylate (PMMA) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำชิ้นส่วนของแว่นตา และเทคนิคการส่องสว่าง (เช่น เลนส์ โคมไฟต่าง ๆ) อุปกรณ์การเรียนเช่นปากกา ชิ้นส่วนทางเทคนิคและเสริมสวย หน้าปัดนาฬิกา ปุ่มจับหมุนของเครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องดนตรี ฝาครอบเครื่องบิน และหน้าปัดเครื่องมือวัดต่าง ๆ
 • โพลีไวนีลคาบาโซล Polyvinylcarbazol (PVZ) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำเป็นฉนวนไฟฟ้า ชิ้นส่วนวัสดุที่ต้องอยู่ในตำแหน่งที่มีความร้อนสูง ในงานใช้ไฟแรงสูง
 • โพลีคาบอนเนท Polycabonate (PC) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำฝาครอบและฉนวนดวงไฟสว่างที่ต้องการความแข็งแรงในช่วงอุณหภูมิสูง  ใช้เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน (ทางการแพทย์) ใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและรถยนต์ หมวกกันน็อก อุปกรณ์ในครัวที่ต้องทนรับการกระทบกระแทกมากเป็นพิเศษ ใช้ทำเลนส์ เรือนเครื่องมือ ฝาครอบกล่องสวิทช์ไฟฟ้า เป็นต้น
 • โพลีไวนีลคลอไรด์ Polyvinylchloride PVC (uPVC) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำอุปกรณ์ท่อ (Fittings) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ในบ้านและในสำนักงาน ชิ้นส่วนปั๊ม แผ่นเสียง ปะเก็น และฉนวนไฟฟ้า
 • โพลีไวนีลคลอไรด์ Polyvinylchloride PVC (Flexible PVC) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำปะเก็นต่าง ๆ  ชิ้นส่วนของเล่นเด็ก รองเท้ากันน้ำ รองเท้าหนังเทียม ส้นรองเท้า ปุ่มและมือจับต่าง ๆ ภายในรถยนต์ ส่วนที่ได้รับแรงกระแทกของวิทยุ โทรศัพท์ และส่วนขาของอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • โพลีอะไมด์ Polyamide (PA) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำชิ้นส่วนทางเทคนิคทุกชนิด หมวกกันน็อค เครื่องมือแพทย์ เรือนเครื่อง ใบพัดเรือ ใบพัดลม ชิ้นส่วนงานท่อ ถังขนส่งของเหลว มือจับเปิด-ปิดประตู เฟือง เรือนแบริ่ง กรอบบังคับลูกปืนแบริ่ง และชิ้นส่วนข้อต่อ (coupling)
 • โพลียูเรเทน Polyurethane (PUR) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำชิ้นส่วนใช้งานทั่วไปและชิ้นส่วนทางเทคนิคที่ต้องการความแข็งแรงและการคงรูปสูง ชิ้นส่วนแบริ่งที่ทนการเสียดสีสูง เฟือง ชิ้นส่วนเครื่องซักล้าง ฉนวนไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องดูดฝุ่น ของเด็กเล่น และปะเก็นต่าง ๆ
 • โพลีเอททีลีน ชนิด Low Pressure Polyehyleme; high density (HDPE) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำเครื่องใช้ในบ้าน เช่น ถัง อ่าง กระจาด ตะกร้า ของเล่นเด็ก ไปจนถึงถังขนส่งของเหลว ขวด ชิ้นส่วนใช้กับไฟแรงสูง เครื่องมือแพทย์ ชิ้นส่วนทางเทคนิค เรือนเครื่อง และกล่องต่าง ๆ
 • โพลีเอททีลีน ชนิดHigh Pressure Polyehyleme; low density (LDPE) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำเครื่องใช้ในบ้านเช่นเดียวกับชนิดที่กล่าวมาแล้ว เช่น กระจาด ถัง ของเด็กเล่น ดอกไม้เทียม หีบห่อของ ขวด เครื่องมือแพทย์ และชิ้นส่วนใช้กับไฟแรงสูง
 • โพลีทริฟลูออคลอเอททีลีน Polytrifluorchloethylene (PTFCE) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำชิ้นส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้งานกับเคมี ส่วนประกอบในเครื่องไฟฟ้า ใช้ทำก๊อก วาล์ว แบริ่ง แผ่นรองเลื่อน เฟือง แหวนลูกสูบ และปะเก็น
 • โพลีโปรพิลีน Polypropylene (PP) การฉีดพลาสติกชนิดนี้ใช้ทำเครื่องใช้ในบ้าน เช่น ถัง กระจาด อ่าง ตะกร้า และขวด เป็นต้น ของเล่นเด็ก ไปจนถึงชิ้นส่วนงานละเอียดและชิ้นส่วนทางไฟฟ้า หมวกกันน็อก และส้นรองเท้าสตรี

การฉีดพลาสติกมีกระบวนการที่สลับซับซ้อน นั้นรวมถึงการเลือกใช้งานเม็ดพลาสติกและกระบวนการหลอมละลาย อุณหภูมิ ซึ่งมีรายละเอียดที่ซับซ้อน ส่งผลเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของชิ้นงานที่ได้ ซึ่งชนิดของเม็ดพลาสติกมีหลากหลายมากดังที่กล่าวมาและที่ยังไม่ได้กล่าว การฉีดพลาสติกจึงจำเป็นต้องถูกควบคุมโดยผู้ที่มีความเชียวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการฉีดพลาสติก

About the author