081 755 0982
BKKMOLD@GMAIL.COM
Office Hour
MON-SAT 8:30AM - 5:00PM

การฉีดพลาสติกเราไม่เคยรู้

เรื่องการฉีดพลาสติกขึ้นรูปที่เราไม่เคยรู้

การฉีดพลาสติกขึ้นรูปเป็นวิธีการทั่วไปสำหรับการผลิตโปรดักส์พลาสติกในอุตสาหกรรม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคย เช่น เก้าอี้ ช้อนพลาสติก เคสสำหรับเครื่องใช้ไปไฟฟ้า ชิ้นส่วนโทรทัศน์ ไปจนถึง เลโก้ ของเล่นชิ้นโปรดของเด็ก ๆ พลาสติกจึงเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เรารู้จักกันมาอย่างยาวนานกว่า 130 ปี

ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 18 จอห์น เวสลีย์ ไฮแอท (John Wesley Hytt) นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน เป็นคนแรกที่รู้จักใช้ประโยชน์จากปฏิกิริยาเคมี และสามารถทำพลาสติกขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรกใน ค.ศ.1868 ด้วยการฉีดขึ้นรูป โดยจุดเริ่มต้นจากความต้องการหาวัสดุเพื่อทำลูกบิลเลียดเพื่อแก้ปัญหาแทนงาช้างที่มีราคาแพง ซึ่งในศตวรรษที่ 18 ช้างแอฟริกาถูกล่าจนเกือบสูญพันธ์ เพื่อนำงาช้างมาทำลูกบิลเลียด เกิดการทำลายทรัพยากรช้างอย่างหนัก แถมงาช้างยังมีราคาแพงมากขึ้นเรื่อย ๆ  นั้นทำให้ผู้ผลิตลูกบิลเลียดในสมัยนั้นประกาศภาระกิจ ใครสามารถหาวัสดุมาแทนงาช้างได้จะได้เงินรางวัลจำนวน 10 ล้านดอลลาร์ สิ่งนี้กระตุ้น จอห์น เวสลีย์ ไฮแอทให้ค้นคว้าวัสดุ โดยวัสดุที่นำมาใช้ทดแทนงาช้างคือ ไนไตร เซลลูลอยด์ ดังนั้นเซลลูลอยด์( Celluloid) จึงนับได้ว่าเป็นพลาสติกกึ่งสังเคราะห์ชนิดแรกของโลกที่เกิดจากการปรับปรุงเซลลูลอยด์ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ นี่เองคือจุดเริ่มต้นของวงการพลาสติก และไฮแอทได้จดสิทธิบัตรเครื่องมือขึ้นรูปพลาสติกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเซลลูลอยด์ เครื่องฉีดพลาสติกนี้ใช้ในการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์เพื่อทำการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์นั้นเอง

หลักการฉีดพลาสติกขึ้นรูปอย่างง่าย คือละลายพลาสติก ฉีดเข้าแม่พิมพ์ รอให้พลาสติกเย็นแล้วเอาออกจากแม่พิมพ์ แต่ในความเป็นจริงการฉีดพลาสติกเพื่อขึ้นรูปนั้น มีกระบวนที่สลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ในกระบวนการสลับซับซ้อนนั้นประกอบไปด้วยเครื่องฉีดพลาสติก 3 ชิ้นส่วนใหญ่ คือกระบอกฉีดแม่พิมพ์ เแม่พิมพ์ และตัวยึดแม่พิมพ์ เริ่มจากเม็ดพลาสติกแคลมป์ในถังจะถูกป้อนเข้าไปในกระบอกสกรูฉีด ซึ่งด้านในกระบอกสกรูฉีดจะมีบาร์เรลสกรู ส่งเม็ดพลาสติกที่ละลายไปข้างหน้า มีสายบาร์เรลฮีตเตอร์พันรอบกระบอกสกรูฉีดเพื่อละลายเม็ดพลาสติก เม็ดพลาสติกที่ถูกสกรูพาให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าจะค่อย ๆ ถูกละลายและหลอมรวมกันอย่างสมบูรณ์เมื่อมาถึงด้านหน้าของกระบอกสกรูทีทำหน้าที่เหมือนกระบอกเข็มฉีดยาจะอัดฉีดพลาสติกเหลวเข้าไปในส่วนที่ว่างเปล่าของแม่พิมพ์ พลาสติกเหลวจะแข็งตัวและขึ้นรูปในเวลาไม่กี่วินาที หลังจากนั้นทำการเปิดแม่พิมพ์นำพลาสติกที่แข็งตัวขึ้นรูปแล้วออกจากแม่พิมพ์ จากนั้นปิดแม่พิมพ์และเข้ากระบวนการทำซ้ำทั้งหมด

About the author